Kolegium Senatorów

kolegium
Kontakt i dyżury
Senatorowie reprezentują nas przed najwyższymi organami Uczelni - biorą udział w posiedzeniach Senatu Politechniki Warszawskiej i pracach Komisji Senackich. Kierują pracami Komisji Programowych oraz koordynują największe projekty Samorządu Studentów. Są osobami z grona studentów, których decyzje mają największe przełożenie na funkcjonowanie całej Uczelni. Dodatkowo starają się pomóc wszystkim, którzy znajdą się w potrzebie - są zatem swoistymi adwokatami studentów.
Przewodniczący SSPW Przewodniczący KFG Przewodniczący KS
Przewodniczący KKw Przewodniczący KD Przewodniczący KK
Przewodniczący KSIT Przewodniczący KIP Przewodniczący KDS
Przewodniczący KZ Senator Studencki Senator Studencki
Senator ds. rozliczeń

Parlament Studentów

Parlament jest najważniejszym organem samorządności studenckiej na naszej Uczelni. Jego uchwały są wiążące dla wszystkich innych jednostek działalności studenckiej na Politechnice Warszawskiej. W jego skład wchodzi po dwóch przedstawicieli każdego z wydziałów (przewodniczący i delegat), po jednym przedstawicielu z każdego z domów studenckich oraz ośmiu przedstawicieli organizacji ogólnouczelnianych, na których głosujemy w powszechnych wyborach wraz z wyborem naszego WRSu. parlament@samorzad.pw.edu.pl

Komisja Regulaminowa

W skład Komisji Regulaminowej Parlament Studentów PW powołuje pięć osób, które nie są członkami ani Wydziałowych Rad Samorządu Studentów, ani Rad Mieszkańców. W gremium tym zasiadają zazwyczaj "emerytowani" Senatorowie Studenccy, którzy kończą studia.

[ Dowiedz się więcej ]

Komisje programowe

O komisji

Komisja Socjalna zajmuje się sprawami socjalno-bytowymi studentów...
O komisji

Komisja Dydaktyczna zajmuje się wszystkimi sprawami dotyczącymi funkcjonowania procesu dydaktycznego na PW. Opiniuje zmiany w przepisach dotyczące kształcenia. Komisja promuje naukę, wspiera aktywność naukową i dydaktyczną studentów oraz zajmuje się promocją działalności kół naukowych na PW.
O komisji

Komisja dzieli budżet na działalność kulturalno-wychowawczą i nadzoruje wydatkowanie pieniądzy na różne formy życia studenckiego...
O komisji

Komisja Zagraniczna inspiruje studentów do aktywnego udziału i organizowania współpracy z zagranicą. Wspieramy wszelkie inicjatywy międzynarodowe oraz publikujemy informatory....
O komisji

Komisja Kultury propaguje kulturę wyższą wśród studentów oraz dba o ich integrację.
O komisji

- Komisja wspiera rozwój aktywności sportowej i turystycznej studentów (organizację rajdów, spływów kajakowych, wypraw ekstremalnych, rejsów itp.)
- Roztacza także opiekę nad Schroniskiem Studenckim „Koliba”.
- Organizuje Obozu Roku "0" PW.
O komisji

Komisja Domów Studenckich bierze udział w procesie zarządzania domami studenckimi. Przygotowuje uchwały określające zasady kwaterowania, opłaty za miejsca w Domach Studenckich zarówno na rok akademicki jak i okres wakacyjny. Uczestniczy w tworzeniu i realizacji planu remontowego oraz modernizacji i poprawie bytu mieszkańców, a także w podziale Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów. Komisja dba o rozwój kulturalny i sportowy wśród mieszkańców domów studenckich poprzez szkolenia i wspieranie działalności Rad Mieszkańców.
O komisji

Powołana w 2010 roku nowa Komisja Programowa ma za zadanie sprostać wszystkim problemom z jakimi boryka się Samorząd Studentów w dziedzinie wymiany informacji. Komisja ma służyć studentom i wspomagać Samorząd w efektywniejszej pracy.
O komisji

Komisja Kwaterunkowa zajmuje się przyznawaniem miejsc w Domach Studenckich. W swojej dyspozycji ma ok. 5000 miejsc w 12 akademikach Politechniki Warszawskiej.