Justyna Brodzik
l.p nazwa roli Pełnił od Pełnił do
1 Stowarzyszony KK 2018-06-12 trwa
2 Członek RODOz z SSPW 2018-12-22 trwa
3 Stowarzyszony TVPW 2016-07-11 trwa
4 Stowarzyszony KFG 2018-06-08 trwa
5 Członek TVPW 2017-06-13 trwa
6 Członek OC 2017-03-01 2019-04-22
7 Członek WRS AiNS 2018-01-11 2019-01-16
8 Dysponent RM Ustronie 2018-01-11 2019-01-07
9 Członek Parlament SSPW z RM Ustronie 2018-01-11 2019-01-07
10 Przewodniczący RM Ustronie 2018-01-11 2019-01-07
11 Członek RM Ustronie 2018-01-11 2019-01-07
12 Członek RM Ustronie 2017-01-13 2018-01-21
13 Członek WRS AiNS 2017-01-13 2018-01-21
14 Członek KIP z WRS AiNS 2017-02-08 2018-01-18
15 Członek KSiT z WRS AiNS 2017-02-08 2017-02-08
16 Członek KIP z WRS AiNS 2017-01-16 2017-02-08
17 Członek KIP z WRS AiNS 2017-01-16 2017-01-16
18 Dysponent WRS AiNS 2017-01-16 2017-01-16
19 Członek KFG z WRS AiNS 2017-01-16 2017-01-16
20 Członek KZ z WRS AiNS 2017-01-16 2017-01-16
21 Członek RM Ustronie 2016-01-21 2017-01-13