Komisja Zagraniczna
Opis komisji

Dołączone pliki

 

Podstawowa działalność Komisji Zagranicznej skupia się w okół spraw takich, jak:
- opiniowanie aktów prawnych wydanych przez władze Uczelni w zakresie działania
Komisji,
- informowanie studentów o dostępnych wymianach zagranicznych przy współpracy
z pracownikami PW,
- wspieranie i rozwój współpracy międzynarodowej w szczególności poprzez zbieranie
i udostępnianie informacji o stypendiach, stażach i edukacyjnych programach
międzynarodowych,
- reprezentowanie interesów studentów z zagranicy studiujących w Politechnice Warszawskiej
 
Ponad to Komisja Zagraniczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej inspiruje studentów do aktywnego udziału i organizowania współpracy z zagranicą. Wspieramy wszelkie inicjatywy międzynarodowe oraz publikujemy informatory. W ramach swojej działalności realizujemy program kulturowy dla uczestników wymian,  a także informujemy studentów w dziedzinie mobilności. Współpracujemy z samorządami studenckimi w Kijowie, Sankt Petersburgu, Budapeszcie, Tibilisi, Pradze oraz Düsseldorfie. Dzięki działaniom Komisji Zagranicznej SSPW, Politechnika Warszawska jest jedyną Uczelnią w kraju, która wysyła swoich studentów na międzynarodową olimpiadę elektroniczno-sportową „Elektrijadę”. 
 

 

Mobilny Student - IAESTE

Dodane: 2011-11-24, przez Weronika Narożniak   

 

IAESTE – The International Association for the Exchange of Students for Technical Experinece – to jedna z największych międzynarodowych Organizacji Studenckich, działająca w prawie 90 krajach od blisko 60 lat. Jej  głównym celem  jest realizacja międzynarodowego programu wymiany praktyk zawodowych dla studentów uczelni technicznych. Komitet Lokalny funkcjonujący w Politechnice Warszawskiej współpracuje z wieloma firmami w Warszawie, które przyjmują studentów z zagranicy w ramach programu IAESTE, dzięki czemu studenci z Polski otrzymują szansę wyjazdu na praktykę zagraniczną.

 

Z programu praktyk prowadzonego przez IAESTE Polska skorzystało już ponad 24 tysiące studentów.

 

Praktyki studenckie

Praktyki studenckie organizowane przez IAESTE dają nieocenioną możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego za granicą, poznania ciekawych miejsc, nawiązania przyjaźni oraz zweryfikowania znajomości języka obcego. Praktyki odbywają się na koszt pracodawcy, który wypłaca studentowi stypendium, wystarczające na pokrycie kosztów mieszkania i życia w nowym miejscu. Praktyki te trwają od 6 do nawet 36 tygodni.

 

Program IAESTE wysyłając studentów z naszej uczelni na praktyki, przyjmuje także zagranicznych studentów.

 

Praktyki przydzielane są według rankingu zdobytych punktów.

 

Na sumę punktów składają się: 

 

  • ocena z egzaminu językowego;
  •  średnia ze studiów,
  •  liczba praktyk zdobytych w Warszawie (przeznaczonych dla studentów z zagranicy),
  • aktywność w czasie roku akademickiego oraz podczas Akcji Letniej (to wtedy obcokrajowcy odbywają praktyki w Polsce i ma miejsce wiele ciekawych wydarzeń).

Składanie odpowiednich dokumentów i tworzenie rankingu studentów rozpoczyna się w grudniu.

 

Co zrobić żeby dołączyć do IAESTE?

Wystarczy przyjść na jedno z cotygodniowych spotkań IAESTE, które odbywają się w środy o godz. 18.00 w Centrum Ruchu Studenckiego (pok. A103, D.S. Riviera) i zgłosić chęć współpracy. Resztą zajmą się członkowie organizacji.

 

Komitet Lokalny IAESTE Politechniki Warszawskiej

Centrum Ruchu Studenckiego pok. A103

ul. Waryńskiego 12 (D.S. Riviera)

e-mail: warszawa@iaeste.pl

www.iaeste.pw.edu.pl