Komisja Zagraniczna
Opis komisji

Dołączone pliki

 

Podstawowa działalność Komisji Zagranicznej skupia się w okół spraw takich, jak:
- opiniowanie aktów prawnych wydanych przez władze Uczelni w zakresie działania
Komisji,
- informowanie studentów o dostępnych wymianach zagranicznych przy współpracy
z pracownikami PW,
- wspieranie i rozwój współpracy międzynarodowej w szczególności poprzez zbieranie
i udostępnianie informacji o stypendiach, stażach i edukacyjnych programach
międzynarodowych,
- reprezentowanie interesów studentów z zagranicy studiujących w Politechnice Warszawskiej
 
Ponad to Komisja Zagraniczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej inspiruje studentów do aktywnego udziału i organizowania współpracy z zagranicą. Wspieramy wszelkie inicjatywy międzynarodowe oraz publikujemy informatory. W ramach swojej działalności realizujemy program kulturowy dla uczestników wymian,  a także informujemy studentów w dziedzinie mobilności. Współpracujemy z samorządami studenckimi w Kijowie, Sankt Petersburgu, Budapeszcie, Tibilisi, Pradze oraz Düsseldorfie. Dzięki działaniom Komisji Zagranicznej SSPW, Politechnika Warszawska jest jedyną Uczelnią w kraju, która wysyła swoich studentów na międzynarodową olimpiadę elektroniczno-sportową „Elektrijadę”. 
 

 

Mobilny Student - CERN

Dodane: 2011-11-24, przez Weronika Narożniak   

 

Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire), czyli Europejski Ośrodek Badań Jądrowych jest to największy i najbardziej szanowany ośrodek naukowo-badawczy położony  na pograniczu francusko-szwajcarskim,  zajmujący się badaniem cząstek elementarnych oraz prowadzi badania z zakresu informatyki. Naukowcy z tego ośrodka badawczego za przeprowadzone badania zdobyli m.in. dwie nagrody Nobla.

 

 

CERN oferuje kilka programów praktyk studenckich:

  • Summer Student Programme daje możliwość wzięcia udziału w specjalnych, wakacyjnychwykładach przeznaczonych dla studentów, którzy ukończyli 3 lata studiów pierwszego stopnia.

 

  • Technical Student Programme jest dostępny po ukończeniu 18 miesięcy studiów pierwszego stopnia („undergraduate”). Praktyki te trwają od sześciu do dwunastu miesięcy

 

  • Doctoral Student Programme pozwala na wyjazd do CERNU dla studentów studiów doktoranckich na okres od 1 roku do 3 lat;

 

  • Short-term Students Programme („Stagiaires”) Programme umożliwia udział w krótkich (nie dłuższych niż 5 miesięcy) nieodpłatnych praktykach;

 

  • Administrative Student Programme jest dostępny dla studentów studiów licencjackich WAiNS, którzy ukończyli przynajmniej 18 miesięcy nauki. Pozwala na wyjazd od 6 do 14 tygodni.

 

 

Studenci studiów drugiego i trzeciego stopnia, którzy realizują badania w zakresie fizyki cząstek elementarnych mogą przeprowadzać eksperymenty razem ze swoim zespołem badawczym w tym ośrodku naukowym.

 

 Jeśli jesteś zainteresowany odbyć praktyki właśnie tam, to odwiedź stronę internetową. Dowiesz się tam wszystkiego o wysokości stypendium, sposobie jego wypłaty i terminie, w którym trzeba rozliczyć się ze swoją uczelnią itp.).

 

Szczegółowe informacje dotyczące Programu znajdziesz na tej stronie.