Komisja Zagraniczna
Opis komisji

Dołączone pliki

 

Podstawowa działalność Komisji Zagranicznej skupia się w okół spraw takich, jak:
- opiniowanie aktów prawnych wydanych przez władze Uczelni w zakresie działania
Komisji,
- informowanie studentów o dostępnych wymianach zagranicznych przy współpracy
z pracownikami PW,
- wspieranie i rozwój współpracy międzynarodowej w szczególności poprzez zbieranie
i udostępnianie informacji o stypendiach, stażach i edukacyjnych programach
międzynarodowych,
- reprezentowanie interesów studentów z zagranicy studiujących w Politechnice Warszawskiej
 
Ponad to Komisja Zagraniczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej inspiruje studentów do aktywnego udziału i organizowania współpracy z zagranicą. Wspieramy wszelkie inicjatywy międzynarodowe oraz publikujemy informatory. W ramach swojej działalności realizujemy program kulturowy dla uczestników wymian,  a także informujemy studentów w dziedzinie mobilności. Współpracujemy z samorządami studenckimi w Kijowie, Sankt Petersburgu, Budapeszcie, Tibilisi, Pradze oraz Düsseldorfie. Dzięki działaniom Komisji Zagranicznej SSPW, Politechnika Warszawska jest jedyną Uczelnią w kraju, która wysyła swoich studentów na międzynarodową olimpiadę elektroniczno-sportową „Elektrijadę”. 
 

 

Mobilny Student - Leonardo da Vinci

Dodane: 2011-11-24, przez Weronika Narożniak   

 

Realizowany jest od 1 stycznia 2007 r. do końca grudnia 2013 roku.
 
Program ten ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wspiera on również rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich, a także działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego.
 
Program Leonardo da Vinci jest przede wszystkim skierowany do osób korzystających ze szkolenia i kształcenia zawodowego, nie będącego częścią programu studiów wyższych. Program wspiera projekty ponadnarodowe, składane przez firmy, instytucje i organizacje oferujące różne formy kształcenia zawodowego i ustawicznego  dla młodzieży szkolnej i osób dorosłych.
 
Celem projektów stażowych i wymiany doświadczeń (VETPRO) jest :
 
Wspieranie uczestników działań szkoleniowych w zdobywaniu i wykorzystywaniu
wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w nowym środowisku zawodowym, aby ułatwiać im dalszy rozwój osobisty.
 
Umożliwienie uczestnikom poznania środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy w innym kraju, zachęcanie do otwartości i współpracy, wspieranie zdolności adaptacyjnych oraz uwrażliwienie na różnice mentalne i kulturowe.
 
Wspieranie uczestników w kształceniu i przyszłych działaniach szkoleniowych, w
zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji, aby ułatwiać rozwójosobisty w kontekście zawodowym.
 
Wspieranie w doskonaleniu jakości i innowacji w kształceniu zawodowym, w systemach kształcenia zawodowego, instytucjach i popularyzowanie dobrych praktyk.
 
Działania wspierane przez Program LEONARDO DA VINCI
 
1. Projekty mobilności (staże i wymiany doświadczeń),
Projekty praktyk zawodowych i staży dla uczniów szkół technicznych oraz zawodowych w celu zdobywania doświadczenia zawodowego, trwa od 2 do 9 miesięcy (IVT);
 
Projekty staży dla młodych pracowników i osób poszukujących pracy (brak ograniczeń wiekowych), trwające od 2 do 6 miesięcy(PLM);
 
Projekty wymiany doświadczeń na wyjazdy zagraniczne dla osób odpowiedzialnych za kształcenie, szkolenie zawodowe i rozwój zasobów ludzkich w celu transferu ciekawych rozwiązań oraz doskonalenia i modernizacji metod lub praktyk w zakresie kształcenia zawodowego. Projekt ten trwa od 1 do 6 tygodni.
 
2. Projekty wielostronne zarządzane przez Narodową Agencję Programu LLP
Projekty transferu innowacji
 
3. Projekty wielostronne zarządzane przez Komisję Europejską
Projekty rozwoju innowacji
Sieci tematyczne ekspertów i organizacji
 
 
Więcej informacje dostępne na tej stronie.