Komisja Zagraniczna
Opis komisji

Dołączone pliki

 

Podstawowa działalność Komisji Zagranicznej skupia się w okół spraw takich, jak:
- opiniowanie aktów prawnych wydanych przez władze Uczelni w zakresie działania
Komisji,
- informowanie studentów o dostępnych wymianach zagranicznych przy współpracy
z pracownikami PW,
- wspieranie i rozwój współpracy międzynarodowej w szczególności poprzez zbieranie
i udostępnianie informacji o stypendiach, stażach i edukacyjnych programach
międzynarodowych,
- reprezentowanie interesów studentów z zagranicy studiujących w Politechnice Warszawskiej
 
Ponad to Komisja Zagraniczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej inspiruje studentów do aktywnego udziału i organizowania współpracy z zagranicą. Wspieramy wszelkie inicjatywy międzynarodowe oraz publikujemy informatory. W ramach swojej działalności realizujemy program kulturowy dla uczestników wymian,  a także informujemy studentów w dziedzinie mobilności. Współpracujemy z samorządami studenckimi w Kijowie, Sankt Petersburgu, Budapeszcie, Tibilisi, Pradze oraz Düsseldorfie. Dzięki działaniom Komisji Zagranicznej SSPW, Politechnika Warszawska jest jedyną Uczelnią w kraju, która wysyła swoich studentów na międzynarodową olimpiadę elektroniczno-sportową „Elektrijadę”. 
 

 

Mobilny Student - Narodowy Program Stypendialny Republiki Słowackiej

Dodane: 2011-11-24, przez Weronika Narożniak   

 

Słowacja jest bardzo przychylna do wspierania mobilności studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich oraz pracowników naukowych, w związku z tym stwarza sprzyjające warunki na słowackich uniwersytetach i w jednostkach badawczych. W tym właśnie celu utworzony został Narodowy Program Stypendialny Republiki Słowackiej.
Studenci, doktoranci i pracownicy mogą się ubiegać o stypendia przyznawane przez Narodowy Program Stypendialny Republiki Słowackiej. Możliwy jest także udział w cyklu wykładów na słowackiej wyższej uczelni, w placówce badawczej lub organizacji pozarządowej bądź pobyt badawczy.
 
Rodzaje stypendiów:
1. Stypendia dla studentów studiów drugiego stopnia, trwające od 1 do 2 semestrów na uniwersytetach słowackich. 
2. Stypendia dla doktorantów na czas od 1 do 12 miesięcy na uniwersytetach słowackich lub w instytutach badawczych. 
3. Stypendia dla wykładowców i naukowców na okres od 1 do 12 miesięcy, wykładających lub prowadzących badania na słowackich uniwersytetach, w instytutach naukowych lub organizacjach pozarządowych. 
 
 
Wysokości stypendiów miesięczne:
studenci 280 euro
doktoranci 740 euro
 
 
Procedura aplikacji:
Aplikacje powinny być składane na tej stronie. Komitet wyznaczony przez Ministra Edukacji dokonuje wyborów kandydatów zza granicy. Natomiast SAIA będzie przesyłać zawiadomienia o przyznaniu bądź odmowie o przyznaniu stypendium do wszystkich kandydatów w terminie sześciu tygodni po podjęciu decyzji.