Komisja Zagraniczna
Opis komisji

Dołączone pliki

 

Podstawowa działalność Komisji Zagranicznej skupia się w okół spraw takich, jak:
- opiniowanie aktów prawnych wydanych przez władze Uczelni w zakresie działania
Komisji,
- informowanie studentów o dostępnych wymianach zagranicznych przy współpracy
z pracownikami PW,
- wspieranie i rozwój współpracy międzynarodowej w szczególności poprzez zbieranie
i udostępnianie informacji o stypendiach, stażach i edukacyjnych programach
międzynarodowych,
- reprezentowanie interesów studentów z zagranicy studiujących w Politechnice Warszawskiej
 
Ponad to Komisja Zagraniczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej inspiruje studentów do aktywnego udziału i organizowania współpracy z zagranicą. Wspieramy wszelkie inicjatywy międzynarodowe oraz publikujemy informatory. W ramach swojej działalności realizujemy program kulturowy dla uczestników wymian,  a także informujemy studentów w dziedzinie mobilności. Współpracujemy z samorządami studenckimi w Kijowie, Sankt Petersburgu, Budapeszcie, Tibilisi, Pradze oraz Düsseldorfie. Dzięki działaniom Komisji Zagranicznej SSPW, Politechnika Warszawska jest jedyną Uczelnią w kraju, która wysyła swoich studentów na międzynarodową olimpiadę elektroniczno-sportową „Elektrijadę”. 
 

 

Mobilny Student - Erasmus Mundus

Dodane: 2011-11-24, przez Weronika Narożniak   

 

 
Erasmus Mundus II przewiduje:
 
  • dofinansowanie dla wspólnych studiów prowadzonych przez konsorcja uczelni; wspólne “studia Mundusowe” będą obejmowały II i III stopień studiów (studia drugiego stopnia – prowadzące do uzyskania tytułu magistra; studia trzeciego stopnia – prowadzące do uzyskania stopnia naukowego doktora),
  • realizację projektów partnerskich wspierających mobilność pomiędzy uczelniami z krajów Unii Europejskiej i uczelniami ze zdefiniowanych obszarów geograficznych, tak zwanych krajów trzecich (kontynuacja inicjatywy znanej pod nazwą Erasmus Mundus External Cooperation Window),
  • dofinansowanie projektów mających na celu poprawę atrakcyjności i jakości europejskiego szkolnictwa wyższego.
 
"Politechnika Warszawska prowadzi obecnie następujące studia Erasmus Mundus :
 
EMARO - Europeam Master in Advanced Robotics – studia magisterskie skierowane do osób zainteresowanych nowoczesną robotyką oraz posiadających dyplom inżyniera w dziedzinie pokrewnej do robotyki (elektronika, mechanika, inżyniera systemów elektrycznych, mechatronika, techniki komputerowe, itp.). Studia prowadzone są przez 3 uczelnie: Ecolé Centrale de Nantes (Francja), Università di Genova (Włochy) i Politechnikę Warszawską. Każdy student pierwszy rok spędza w jednej uczelni, wybranej spośród trzech uczestniczących w programie, a na drugim roku powinien, z założenia, studiować na innej uczelni z tej grupy. Wybór tej drugiej uczelni, związany jest ze specjalizacją. Kończąc studia absolwent otrzymuje podwójny dyplom - dyplom uczelni, na której spędził pierwszy rok, oraz dyplom uczelni, na której studiował na drugim roku. Na dyplomie zaznaczone jest, że ukończono studia Europejskie – European Master in Robotics.
 
Czesne dla obywateli UE wynosi 2 tysiące Euro rocznie, wymagana jest potwierdzona znajomość języka angielskiego i dobre wyniki w nauce.
 
M.E.S.C. - Materials for Energy Storage and C onversion – studia magisterskie w zakresie materiałów i metod służących do przechowywania i przetwarzania energii. Studia skierowane są do osób zainteresowanych nowoczesnymi metodami gromadzenia energii w tym też nano-materiałami. Kandydaci powinni posiadać dyplom inżyniera (lub pokrewny) w dziedzinach związanych z inżynierią chemiczną, chemią fizyczną, elekto-chemią czy też nauką o materiałach itp. Konsorcjum prowadzące studia obejmuje 5 uczelni: Université de Paul Sabatier – Toulouse (Francja), Université de Picardie – Amiens (Francja), Université de Provence – Marseille (Francja), Universidad de Córdoba (Hiszpania) i Politechnikę Warszawską .
 
Trzy pierwsze semestry obejmują studia realizowane w wymienionych partnerskich uczelniach, natomiast ostatni – czwarty semestr, obejmuje prowadzenie prac badawczych w jednym z 16 europejskich laboratoriów.
Wymagana jest potwierdzona znajomość języka angielskiego i dobre wyniki w nauce.
 
OpSciTech - European Erasmus Mundus Master studia magisterskie skierowane do osób zainteresowanych optyką, zarówno w zakresie rozwoju metod naukowych jak i nowatorskich prac aplikacyjnych. Kandydaci powinni posiadać dyplom inżyniera (lub pokrewny) w dziedzinach związanych z fizyką lub optyką (np. fizyka, mechatronika, inżyniera systemów elektrycznych, elektronika, techniki komputerowe). Konsorcjum prowadzące te studia obejmuje 6 uczelni: Institut d’Optique i Université Paris-Sud (Francja), Imperial College London (Wielka Brytania), Technische Universiteit Delft (Holandia), Friedrich Schiller Universität Jena (Niemcy) i Politechnikę Warszawską."
 
 
Więcej informacji jest dostępne na  tej stronie.
 
 
żródło: CWM PW