Komisja Socjalna
Opis komisji

Komisja Socjalna zajmuje się sprawami socjalno-bytowymi studentów.

Należą do nich:

1. Ustalanie ogólnouczelnianych zasad przyznawania pomocy materialnej (stypendiów i zapomóg).

2. Podział środków przeznaczonych na pomoc materialną dla studentów i remonty domów studenckich.

3. Polityka informacyjna w zakresie przyznawania stypendiów, kredytów studenckich i ubezpieczeń NNW.

4. Dbanie o jakość opieki zdrowotnej.

Regulamin, wnioski, załączniki

Dodane: 2011-09-26, przez Magdalena Bińkowska   

Wszelkie problemy i wątpliwości prosimy kierować pod adres:

stypendia@samorzad.pw.edu.pl

 

Podstawowym aktem prawnym regulującym przyznawanie stypendiów i zapomóg jest
Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej wraz z załącznikami:


załącznik nr 1
Zasady postępowania przy przyznawaniu świadczeń.


załącznik nr 2
Zasady ustalania i dokumentowania dochodu.


załącznik nr 1 do załącznika nr 2
Oświadczenie o wysokości dochodu członka rodziny studenta rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne


załącznik nr 2 do załącznika nr 2
Oświadczenie członka rodziny studenta o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym


załącznik nr 3 do załącznika nr 2
Oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej w ubiegłym roku kalendarzowym


załącznik nr 4 do załącznika nr 2
Oświadczenie o nieuzyskaniu dochodu w ubiegłym roku kalendarzowym


załącznik nr 3
Procedura postępowania przy przyznawaniu stypendium rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce


załącznik nr 4
Zasady przyznawania punktów za osiągnięcia naukowe


załącznik nr 5
Zasady przyznawania punktów za wysokie wyniki sportowe


załącznik nr 6
Zasady przyznawania punktów za osiągnięcia artystyczne


załącznik nr 7
Zasady przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów


załącznik nr 8
Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów


załącznik nr 9
Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

 

Instrukcja wypełniania wniosku


załącznik nr 10
Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych


załącznik nr 11
Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia w nauce
 


załącznik nr 12
Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe


załącznik nr 13
Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów


załącznik nr 14
Wniosek o przyznanie zapomogi


załącznik nr 15
Odwołanie od decyzji Dziekana lub Wydziałowej Komisji Stypendialnej


załącznik nr 16
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej stypendium rektora dla najlepszych studentów