Komisja Socjalna
Opis komisji

Komisja Socjalna zajmuje się sprawami socjalno-bytowymi studentów.

Należą do nich:

1. Ustalanie ogólnouczelnianych zasad przyznawania pomocy materialnej (stypendiów i zapomóg).

2. Podział środków przeznaczonych na pomoc materialną dla studentów i remonty domów studenckich.

3. Polityka informacyjna w zakresie przyznawania stypendiów, kredytów studenckich i ubezpieczeń NNW.

4. Dbanie o jakość opieki zdrowotnej.

Komunikaty

Dodane: 2011-09-24, przez Magdalena Bińkowska   

Jeżeli chcesz być na bieżąco informowany o ważnych sprawach dotyczących stypendiów oraz projektach Komisji Socjalnej - ZAPISZ SIĘ NA LISTĘ MAILINGOWĄ.
http://sam.samorzad.pw.edu.pl/mailman/listinfo/stypendia

 

Terminy składania wniosków o stypendia
Wnioski o stypendia należy składać do dnia 15 października 2013r.
Złożenie wniosku o stypendium socjalne lub specjalne dla niepełnosprawnych po w/w terminie skutkuje przyznaniem stypendiów od miesiąca następnego po dacie wpłynięcia wniosku.

Próg dochodu uprawniający do otrzymywania stypendium socjalnego wynosi 850,20 zł netto.

 

Wysokość świadczeń z FPMSiD 2013

Wysokość świdczeń z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów w roku akademickim 2013/2014.


Dochód rolników

Roczny dochód z 1 ha przeliczeniowego za rok 2011 wynosi 2713 zł.
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2012 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2011 r.

Roczny dochód z 1 ha przeliczeniowego za rok 2012 wynosi 2431 zł.
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2013 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2012 r.