Komisja Kultury
Opis komisji

 

Komisję Kultury tworzy grupa ludzi, których głównym zadaniem jest szerzeniu kultury we wszystkich jej postaciach wśród studentów Polietchniki Warszawskiej

 

  • Staramy się przybliżyć studentom PW kulturę wyższą, organizując grupowe wyjścia do teatru, opery, na balet, koncerty muzyki klasycznej, jazzowej, bluesowej itp.
  • Organizujemy tradycyjne, wydziałowe imprezy integracyjne oraz najważniejsze święto studenckie Juwenalia Warszawskie.
  • Współpracujemy z jednostkami zewnętrznymi, które zajmują się działalnością kulturalną.
  • Współpracujemy z klubami studenckimi PW.
  • Dbamy o promocję kultury studenckiej, wspierając młodych artystów-studentów.
  • Opiniujemy akty prawne i działania podejmowane przez uczelnię, które są związane z szeroko rozumianą kulturą.

 

Posiedzenia 2011

Dodane: 2011-08-02, przez Katarzyna Ołdziejewska   

 

Komisja Kultury dysponuje pulą środków Funduszu Kulturalno-Wychowawczego w wysokości ok. 300 tys zł, która przeznaczona jest na dofinansowywanie inicjatyw kulturalnych kierowanych do studentów PW.

 

To bardzo duża kwota, dlatego też szczególnie dbamy o transparentność prac Komisji. Z każdego posiedzenia, które odbywa się nie rzadziej niż raz w miesiącu, sporządzany jest protokół. Za spisanie przebiegu spotkania odpowiada sekretarz wybierany na początku każdego posiedzenia. Treśći sprawozdań dostępne są dla wszystkich zainteresowanych osób.