Komisja Finansowo-Gospodarcza


Posiedzenia

Szkolenia

Zamówienia Publiczne

Komisja Finansowo-Gospodarcza
Opis komisji

 

KOMISJA FINANSOWO-GOSPODARCZA jako główny cel swojego działania stawia stwarzanie jak najlepszych warunków do funkcjonowania jednostek Samorządu Studentów PW, Kół Naukowych oraz Organizacji i Mediów Studenckich.

 

Poprzez przedstawienie Parlamentowi Studentów PW podziału budżetu pomiędzy odpowiednie jednostki Samorządu oraz inne jednostki z Samorządem współpracujące umożliwia realizację projektów cyklicznych oraz nowych inicjatyw środowiska Studenckiego.

 

Do podstawowych działań komisji należy m.in. sprawowanie nadzoru nad wydatkowaniem budżetu oraz wspieranie rozwoju zintegrowanego systemu rozliczeń i obiegu dokumentów eWniosek.

 

Komisja prowadzi działania szkoleniowe w zakresie zamówień publicznych, korzysta z nich wielu studentów czynnie działających w strukturach Samorządowych, a wiedza zdobyta pozwala na realizacji trudnych do rozliczenia dużych projektów.  
 

SZKOLENIE KOMISJI FINANSOWO-GOSPODARCZEJ 2011 odbyło się w dniach 18-20 marca w Płocku. W czasie szkolenia zostały przekazane podstawowe informacje niezbędne dysponentom jednostek, a także poruszone zagadnienia związane z pracą komisji. więcej...