Komisja Finansowo-Gospodarcza


Posiedzenia

Szkolenia

Zamówienia Publiczne

Komisja Finansowo-Gospodarcza
Opis komisji

 

KOMISJA FINANSOWO-GOSPODARCZA jako główny cel swojego działania stawia stwarzanie jak najlepszych warunków do funkcjonowania jednostek Samorządu Studentów PW, Kół Naukowych oraz Organizacji i Mediów Studenckich.

 

Poprzez przedstawienie Parlamentowi Studentów PW podziału budżetu pomiędzy odpowiednie jednostki Samorządu oraz inne jednostki z Samorządem współpracujące umożliwia realizację projektów cyklicznych oraz nowych inicjatyw środowiska Studenckiego.

 

Do podstawowych działań komisji należy m.in. sprawowanie nadzoru nad wydatkowaniem budżetu oraz wspieranie rozwoju zintegrowanego systemu rozliczeń i obiegu dokumentów eWniosek.

 

Komisja prowadzi działania szkoleniowe w zakresie zamówień publicznych, korzysta z nich wielu studentów czynnie działających w strukturach Samorządowych, a wiedza zdobyta pozwala na realizacji trudnych do rozliczenia dużych projektów.  
 

SZKOLENIE KOMISJI FINANSOWO-GOSPODARCZEJ 2011 odbyło się w dniach 18-20 marca w Płocku. W czasie szkolenia zostały przekazane podstawowe informacje niezbędne dysponentom jednostek, a także poruszone zagadnienia związane z pracą komisji. więcej...

 

Szkolenia KFG

Dodane: 2011-08-06, przez Mateusz Cwalina   

Szkolenia Komisji Finansowo-Gospodarczej

w kadencji 2011


Szkolenie dla Kół Naukowych - 05.04.2011

Plan szkolenia:

 

1. eWniosek - zasady wnioskowania i rozliczania
2. Zamówienia Publiczne - wymagane minima

 

Materiały szkoleniowe w załącznikach:


Szkolenie wyjazdowe KFG w Płocku - 18-20.03.2011

Plan szkolenia:

 

 Piątek 18.03.2011   
 
17:55    Spotkanie pod GG
18:15    Odjazd autokaru z PW
20:30    Kwaterowanie
21:30    Klub Studencki Filip - gra integracyjna / impreza
2:00    Powrót do akademika
 Sobota 19.03.2011 
 
10:15    Wyjście z akademika
10:30    Śniadanie
11:00    Panele
15:00    Obiad
15:30    Panele
19:30    Wyjście z gmachu
20:30    Kolacja Laguna
23:00    Klub Studencki Filip
 Niedziela 20.03.2011   
 
10:15    Wyjście z akademika
10:30    Śniadanie
11:00    Panele
15:00    Obiad
16:30    Wyjazd z Płocka
 


Materiały szkoleniowe w załącznikach:


Szkolenie stacjonarne KFG - 27.01.2011

Plan szkolenia:
 
18:15-18:25 - Powitanie, wprowadzenie w tematykę
18:25-19:40 - Panel eW2 (podstawowe informacje, pierwsze kroki w ew2, rola dysponenta, obieg dokumentów)
19:40-20:00 - Przerwa
20:00-21:15 - Panel Zamówienia Publiczne (podstawowe informacje, schemat postępowania przy ZP, wypełnianie wniosku o udzielenie ZP)

Materiały szkoleniowe w załącznikach: