Komisja Finansowo-Gospodarcza


Posiedzenia

Szkolenia

Zamówienia Publiczne

Komisja Finansowo-Gospodarcza
Opis komisji

 

KOMISJA FINANSOWO-GOSPODARCZA jako główny cel swojego działania stawia stwarzanie jak najlepszych warunków do funkcjonowania jednostek Samorządu Studentów PW, Kół Naukowych oraz Organizacji i Mediów Studenckich.

 

Poprzez przedstawienie Parlamentowi Studentów PW podziału budżetu pomiędzy odpowiednie jednostki Samorządu oraz inne jednostki z Samorządem współpracujące umożliwia realizację projektów cyklicznych oraz nowych inicjatyw środowiska Studenckiego.

 

Do podstawowych działań komisji należy m.in. sprawowanie nadzoru nad wydatkowaniem budżetu oraz wspieranie rozwoju zintegrowanego systemu rozliczeń i obiegu dokumentów eWniosek.

 

Komisja prowadzi działania szkoleniowe w zakresie zamówień publicznych, korzysta z nich wielu studentów czynnie działających w strukturach Samorządowych, a wiedza zdobyta pozwala na realizacji trudnych do rozliczenia dużych projektów.  
 

SZKOLENIE KOMISJI FINANSOWO-GOSPODARCZEJ 2011 odbyło się w dniach 18-20 marca w Płocku. W czasie szkolenia zostały przekazane podstawowe informacje niezbędne dysponentom jednostek, a także poruszone zagadnienia związane z pracą komisji. więcej...

 

Posiedzenia 2011

Dodane: 2011-08-04, przez Mateusz Cwalina   

Kadencja 2011

 


V Nadzwyczajne Posiedzenie Komisji - 18.01.2012

Plan posiedzenia:

1. Informacje bieżące.
1`. Wybór sekretarza posiedzenia.
2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
3. Prezentacja Prowizorium Budżetowego 2012 i Zasad wykorzystywania środków Funduszu Kulturalno-Wychowawczego w roku 2012.
4. Przyjęcie uchwały w sprawie Prowizorium Budżetowego na rok 2012.
4`. Wolne wnioski.
5. Zakończenie posiedzenia.


W załącznikach:


IV Nadzwyczajne Posiedzenie Komisji - 24.11.2011

Plan posiedzenia:

1. Informacje bieżące.
2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
2. Prezentacja nowych założeń budżetowych.
3. Dyskusja.
4. Przyjęcie uchwały o kierunku rozwoju finansowania z Funduszu Kulturalno-Wychowawczego.
5. Zakończenie posiedzenia.

W załącznikach:

 


III Posiedzenie Komisji - 15.06.2011

Plan posiedzenia:

1. Informacje bieżące
2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej
3. Zaopiniowanie projektu Budżetu SSPW na rok 2011
4. Wolne wnioski
5. Zakończenie posiedzenia

W załącznikach:


Spotkanie Komisji 18.05.2011

Plan spotkania:

 

1. Informacje bieżące
2. Stany sprzętowe jednostek - Podsumowanie
3. Dosprzętowienie jednostek - Informacje
4. Algorytm podziału środków między WRSy
5. Prezentacja
6. Wolne wnioski
7. Zakończenie

 

W załącznikach:


Spotkanie Komisji 28.04.2011

Plan spotkania:

1. Informacje bieżące
2. Stany sprzętowe jednostek
3. Dosprzętowienie jednostek
4. Algorytm podziału środków między WRSy
5. Zakończenie spotkanie

 

W załącznikach:


II Posiedzenie Komisji - 24.03.2011

Plan posiedzenia:

1. Wybranie sekretarza posiedzenia
1`. Prezentacje zaproszonych gości połączone z dyskusją na tematy:

  • AZS - Joanna Pietrzak (Przewodnicząca KSiT)
  • I.Pewu - Maciej Pietrukiewicz (Naczelny I.Pewu)
  • Sponsoring - Filip Szamborski (Przewodniczący KIP)

2. Informacje bieżące
3. Podsumowanie szkolenia komisji
4. Powołanie grupy ds. Oceny Wykorzystania Pomieszczeń
4`. Powołanie grupy ds. Budżetu SSPW
4``. Powołanie grupy ds. Preliminarzy
5. Harmonogram pracy komisji
6. Zakończenie posiedzenia

W załącznikach:I Posiedzenie Komisji - 15.03.2011

Plan posiedzenia:

1.Wybranie sekretarza posiedzenia
2.Informacje bieżące
3.Wprowadzenie do szkolenia komisji
4.Zakończenie posiedzenia

 

W załacznikach: