Komisja Domów Studenckich


Cennik i regulaminy

Domy Studenckie PW

Komisja Domów Studenckich
Opis komisji

Komisja Domów Studenckich bierze udział w procesie zarządzania domami studenckimi. Przygotowuje uchwały określające zasady kwaterowania, opłaty za miejsca w Domach Studenckich zarówno na rok akademicki jak i okres wakacyjny. Uczestniczy w tworzeniu i realizacji planu remontowego oraz modernizacji i poprawie bytu mieszkańców, a także w podziale Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów.

 Komisja dba o rozwój kulturalny i sportowy wśród mieszkańców domów studenckich poprzez szkolenia i wspieranie działalności Rad Mieszkańców.  Współorganizuje Akademikalia oraz współpracuje ze Strażą Akademicką by zwiększyć bezpieczeństwo na teranie domów studenckich.

 Dodatkowo Komisja wspiera działania mające na celu poprawę transferu sieci internetowej w akademiach oraz poprawę sytuacji finansowej i bezpieczaństwa Domów Studenckich.