Komisja Dydaktyczna
Opis komisji

 

Komisja Dydaktyczna jest organem uczelnianego Samorządu Studentów powołanym do realizacji następujących zadań:

 • Reprezentowanie stanowiska studentów w sprawach związanych obsługą studiów
 • Opiniowanie zmian w przepisach dotyczących kształcenia w PW
 • Uczestnictwo w dostosowaniu uczelni do wymagań określonych w deklaracjach Procesu Bolońskiego
 • Wspieranie działalności Rady Kół Naukowych PW
 • Popularyzacja i promocja nauki wśród studentów PW

Aktualnie zajmujemy się:

 • szkoleniem studentów ze znajomości Regulaminu Studiów w PW,
 • promujemy wysoką jakość kształcenie przez uczestnictwo studentów w procesie ankietyzacji zajęć dydaktycznych,
 • współtworzymy Program Profesjonalnych Praktyk dla studentów PW,
 • zabiegamy o tworzenie nowych planów studiów według europejskiego standardu katalogów ECTS opisujących szczegółowo kierunki studiów i warunki nauczania,
 • aktywnie uczestniczymy w pracach Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia i komisjach programowych na wydziałach,
 • propagujemy wiedzę o ochronie własności intelektualnej, w tym także o możliwościach dostępu do licencji edukacyjnych na oprogramowanie,
 • współtworzymy platformę kursów i szkoleń wraz z Biurem Karier PW,
 • współtworzymy z Centrum Studiów Zaawansowanych dodatkową ofertę zajęć dydaktycznych,
 • prowadzimy szeroką działalność informacyjną nt. studiów oraz możliwości w Politechnice Warszawskiej

Dofinansowanie projektów z KD

Dodane: 2011-10-29, przez Aneta Michalska   

Komisja Dydaktyczna poprzez przyznawanie dofinansowań do projektów studenckich, wspiera rozwój studenckiego ruchu naukowego oraz inicjatyw mających na celu rozwój i promocję przedsięwzięć edukacyjnych.

 

Dofinansowanie w ramach komisji można otrzymać na różne rodzaje projektów, które w celowy sposób przyczyniają się do rozwoju studenckiego ruchu naukowego, poprawy jakości kształcenia, czy też podejmowania innych stuenckich inicjatyw edukacyjnych.

 

W celu otrzymania dofinansowania warto przestrzegać kilku zasad, które pozwolą uniknąć problemów zarówno wnioskującemu, jak i dysponentowi środków. Kilka wskazówek jak właściwie starać się o ofinansowanie znajduje się w pliku "Jak otrzymać dofinansowanie z puli Komisji Dydaktycznej".

 

Szczegółowe zasady ubiegania się o dofinansowanie oraz wykaz projektów, ktore takie dofinansowanie moga uzyskać znajduje się w Uchwale Komisji Dydaktycznej z dn. 06.10.2009 r. "Zasady przyznawania dofinansowania z puli Komisji Dydaktycznej Samorządu Studentów PW".

 

Przed wypełnieniem wniosku o dofinansowanie projektu w systemie wniosków i rozliczeń "e-wniosek" nalezy z wyprzedzeniem przesłać do Przewodniczącego Komisji Dydaktycznej wypełniony załącznik nr 2 do Uchwały KD z dn. 06.10.2011 r. Załacznik najelpiej wysłać formie elektronicznej, która dostępna jest w jednym z plików załączonych do niniejszego artykułu.

 

Wnioski i rozliczenia składane są w systemie e-wniosek