Komisja Dydaktyczna
Opis komisji

 

Komisja Dydaktyczna jest organem uczelnianego Samorządu Studentów powołanym do realizacji następujących zadań:

 • Reprezentowanie stanowiska studentów w sprawach związanych obsługą studiów
 • Opiniowanie zmian w przepisach dotyczących kształcenia w PW
 • Uczestnictwo w dostosowaniu uczelni do wymagań określonych w deklaracjach Procesu Bolońskiego
 • Wspieranie działalności Rady Kół Naukowych PW
 • Popularyzacja i promocja nauki wśród studentów PW

Aktualnie zajmujemy się:

 • szkoleniem studentów ze znajomości Regulaminu Studiów w PW,
 • promujemy wysoką jakość kształcenie przez uczestnictwo studentów w procesie ankietyzacji zajęć dydaktycznych,
 • współtworzymy Program Profesjonalnych Praktyk dla studentów PW,
 • zabiegamy o tworzenie nowych planów studiów według europejskiego standardu katalogów ECTS opisujących szczegółowo kierunki studiów i warunki nauczania,
 • aktywnie uczestniczymy w pracach Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia i komisjach programowych na wydziałach,
 • propagujemy wiedzę o ochronie własności intelektualnej, w tym także o możliwościach dostępu do licencji edukacyjnych na oprogramowanie,
 • współtworzymy platformę kursów i szkoleń wraz z Biurem Karier PW,
 • współtworzymy z Centrum Studiów Zaawansowanych dodatkową ofertę zajęć dydaktycznych,
 • prowadzimy szeroką działalność informacyjną nt. studiów oraz możliwości w Politechnice Warszawskiej

Prawa studenta

Dodane: 2011-08-21, przez Hubert Horynek   

Regulamin Studiów

 

Regulamin Studiów jest podstawowym dokumentem regulującym prawa i obowiązki studenta w Politechnice Warszawskiej.
 

 

Od teorii do praktyki jest jednak bardzo daleko... dlatego też na potrzeby Warsztatu nt. Regulaminu Studiów w PW została stworzona prezentacja "10 sposobów na Regulamin Studiów". Prezentacja w przyjazny sposób przedstawi wszystkim członkom Komisji oraz WRS jak egzekwować Regulamin Studiów w zakresie praw studenta.

Egzekwowanie Regulaminu Studiów to również znajomość podstawowych jego zapisów. Bycie kompetentnym w zakresie RS znacznie wpływa na komfort studiowania wszystkich studentów.