Komisja Dydaktyczna
Opis komisji

 

Komisja Dydaktyczna jest organem uczelnianego Samorządu Studentów powołanym do realizacji następujących zadań:

 • Reprezentowanie stanowiska studentów w sprawach związanych obsługą studiów
 • Opiniowanie zmian w przepisach dotyczących kształcenia w PW
 • Uczestnictwo w dostosowaniu uczelni do wymagań określonych w deklaracjach Procesu Bolońskiego
 • Wspieranie działalności Rady Kół Naukowych PW
 • Popularyzacja i promocja nauki wśród studentów PW

Aktualnie zajmujemy się:

 • szkoleniem studentów ze znajomości Regulaminu Studiów w PW,
 • promujemy wysoką jakość kształcenie przez uczestnictwo studentów w procesie ankietyzacji zajęć dydaktycznych,
 • współtworzymy Program Profesjonalnych Praktyk dla studentów PW,
 • zabiegamy o tworzenie nowych planów studiów według europejskiego standardu katalogów ECTS opisujących szczegółowo kierunki studiów i warunki nauczania,
 • aktywnie uczestniczymy w pracach Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia i komisjach programowych na wydziałach,
 • propagujemy wiedzę o ochronie własności intelektualnej, w tym także o możliwościach dostępu do licencji edukacyjnych na oprogramowanie,
 • współtworzymy platformę kursów i szkoleń wraz z Biurem Karier PW,
 • współtworzymy z Centrum Studiów Zaawansowanych dodatkową ofertę zajęć dydaktycznych,
 • prowadzimy szeroką działalność informacyjną nt. studiów oraz możliwości w Politechnice Warszawskiej

Zamień swój akademik na Cambridge - II edycja (Summer School in Cambridge: „The European Political Identity and its New Challenges”)

Dodane: 2011-08-16, przez Aneta Michalska   

Czy kiedykolwiek myślałeś o tym żeby zamienić na dwa tygodnie swój akademik na collega’e w jednym z najlepszych uniwersytetów na świecie – Cambridge? Czy myślałeś, że będzie to możliwe? Jeżeli na powyższe pytania odpowiedziałeś „nie” to najwyższy czas zmienić zdanie!

Czy kiedykolwiek myślałeś o tym żeby zamienić na dwa tygodnie swój akademik na collega’e w jednym z najlepszych uniwersytetów na świecie – Cambridge? Czy myślałeś, że będzie to możliwe? Jeżeli na powyższe pytania odpowiedziałeś „nie” to najwyższy czas zmienić zdanie!

O projekcie
Międzynarodowa organizacja EUCA zaprasza do udziału w projekcie „The European Political Identity and its New Challenges”. W ramach projektu pięciu studentów Politechniki Warszawskiej, zamieszkałych w domach studenckich będzie mogło spędzić niemal dwa tygodnie września w Newnham College and Wolfson College na Uniwersytecie Cambridge. W projekcie wezmą udział, poza studentami Politechniki Warszawskiej, studenci z Włoch, Hiszpanii oraz krajów Europy Wschodniej. Projekt stanowi świetną platformę dialogu pomiędzy młodymi ludźmi z różnych krajów Europy oraz stwarza niepowtarzalną możliwość poznania środowiska akademickiego jednej z najlepszych uczelni wyższych na świecie. Kto wie, może wyjazd ten stanie się dla uczestników możliwością do rozwinięcia międzynarodowych kontaktów, które mogą zaowocować również wyjazdem na Cambridge na dłuższy okres czasu…?

Projekt jest wpierany jest przez Komisję Dydaktyczną Samorządu Studentów Uczelni

Warunki uczestnictwa
By wziąć udział w konkursie, którego zwycięzcy wezmą udział w wyjeździe do Cambridge, musisz być mieszkańcem jednego z domów studenckich Politechniki Warszawskiej. Ponieważ projekt ma za zadanie m.in. przeprowadzenie rozwiniętego dialogu pomiędzy reprezentantami różnych krajów konieczna jest co najmniej dobra znajomość języka angielskiego oraz aktywna działalność na rzecz społeczności akademickiej PW, w organizacjach, kołach naukowych czy też zaangażowanie w inną formę działalności społecznej. Dodatkowym plusem są również bardzo dobre, udokumentowane wyniki w nauce.

Co trzeba zrobić, aby wyjechać?
Jeżeli jesteś zainteresowany prześlij swoje zgłoszenie na adres: e-mail do dnia 10.07.2011 r. Zgłoszenie musi zawierać CV i list motywacyjny w języku angielskim (zawierający 2500-5000 znaków, bez spacji), wraz ze wskazaniem akademika, w którym mieszkasz. Z grona nadesłanych zgłoszeń zostanie wyłoniona kilkunastoosobowa grupa, która weźmie udział w II etapie plebiscytu – rozmowie kwalifikacyjnej. Na podstawie rozmowy, otrzymanej dokumentacji oraz przesłanych aplikacji do 22 lipca 2011 roku zostaną ogłoszone nazwiska pięciu osób, które odwiedzą Cambridge.

Wyjedź do Cambridge za 550€, a nie za 2000€!!!
Osoby, które zostaną wyłonione do udziału w projekcie spędzą dwa tygodnie (30 sierpnia - 14 września) w Cambridge za 550 €, podczas gdy całkowity koszt projektu na osobę to ok. 2000 € (Komisja dydaktyczna dofinansowuje projekt kwotą 200€, natomiast organizacja EUCA przyznaje dofinansowanie 1400€)! Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie, pełne wyżywienie, zajęcia związane z tematyką projektu, prowadzone przez nauczycieli akademickich z Cambridge, różne zajęcia popołudniowe. Szczegóły można znaleźć w opisie projektu w języku angielskim lub na stronie www.polibuda.info/cambridge.

Planowane dodatkowe dofinansowanie - organizatorzy będą starać się pomóc otrzymać dofinansowanie z:

Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Warszawskiej – ok. 200€
Dofinansowanie od Dziekanów Wydziałów PW – koszt transportu


Nie czekaj! Spróbuj swoich sił już dzisiaj!

Więcej informacji o organizacji EUCA i jej projektach:
http://www.euca.eu
Zgłoszenia należy wysyłać na adres: e-mail w temacie wpisując „Cambridge, Imię Nazwisko”.