Komisja Dydaktyczna
Opis komisji

 

Komisja Dydaktyczna jest organem uczelnianego Samorządu Studentów powołanym do realizacji następujących zadań:

 • Reprezentowanie stanowiska studentów w sprawach związanych obsługą studiów
 • Opiniowanie zmian w przepisach dotyczących kształcenia w PW
 • Uczestnictwo w dostosowaniu uczelni do wymagań określonych w deklaracjach Procesu Bolońskiego
 • Wspieranie działalności Rady Kół Naukowych PW
 • Popularyzacja i promocja nauki wśród studentów PW

Aktualnie zajmujemy się:

 • szkoleniem studentów ze znajomości Regulaminu Studiów w PW,
 • promujemy wysoką jakość kształcenie przez uczestnictwo studentów w procesie ankietyzacji zajęć dydaktycznych,
 • współtworzymy Program Profesjonalnych Praktyk dla studentów PW,
 • zabiegamy o tworzenie nowych planów studiów według europejskiego standardu katalogów ECTS opisujących szczegółowo kierunki studiów i warunki nauczania,
 • aktywnie uczestniczymy w pracach Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia i komisjach programowych na wydziałach,
 • propagujemy wiedzę o ochronie własności intelektualnej, w tym także o możliwościach dostępu do licencji edukacyjnych na oprogramowanie,
 • współtworzymy platformę kursów i szkoleń wraz z Biurem Karier PW,
 • współtworzymy z Centrum Studiów Zaawansowanych dodatkową ofertę zajęć dydaktycznych,
 • prowadzimy szeroką działalność informacyjną nt. studiów oraz możliwości w Politechnice Warszawskiej

Nagroda "Złota Kreda"

Dodane: 2011-08-16, przez Aneta Michalska   

Wybierz nauczycieli piszących „Złotą Kredą” Uroczysta Gala rozdania nagród „Złota Kreda”, 15 listopada 2011 r.

„Złota Kreda” jest nagrodą, poprzez którą my studenci doceniamy najlepszych
i najbardziej przyjaznych nam nauczycieli akademickich na każdym z wydziałów.


„Złota Kreda” przyznawana jest na każdym wydziale w dwóch kategoriach: „najlepszy prowadzący wykłady” oraz „najlepszy prowadzący ćwiczenia/laboratoria/projekty”. Każdy może oddać swój głos w trakcie plebiscytu prowadzonego na jego wydziale. Warto by osoby mające szczególny wkład w naszą edukację zostały wyróżnione spośród grona wszystkich nauczycieli akademickich naszej Uczelni.

Zwieńczeniem konkursów wydziałowych jest Gala "Złotej Kredy", podczas której
na forum całej Uczelni przedstawiani są nauczyciele „piszących Złotą Kredą”. Nie można zaprzeczyć, że jako najliczniejsza grupa wśród całej społeczności naszej Uczelni, nasz głos nie może zostać pominięty. Właśnie po to, by nasza opinia pozostała na dłużej w pamięci, Komisja Dydaktyczna SSPW, przy współpracy z jednostkami Samorządu na wydziałach wprowadziła nagrodę „Złotej Kredy”, oraz Galę "Złotej Kredy”. Uroczysta gala z udziałem laureatów konkursów wydziałowych tradycyjnie odbywa się w trakcie głównego dnia obchodów Dnia Politechniki Warszawskiej – 15 listopada.