Komisja Dydaktyczna
Opis komisji

 

Komisja Dydaktyczna jest organem uczelnianego Samorządu Studentów powołanym do realizacji następujących zadań:

 • Reprezentowanie stanowiska studentów w sprawach związanych obsługą studiów
 • Opiniowanie zmian w przepisach dotyczących kształcenia w PW
 • Uczestnictwo w dostosowaniu uczelni do wymagań określonych w deklaracjach Procesu Bolońskiego
 • Wspieranie działalności Rady Kół Naukowych PW
 • Popularyzacja i promocja nauki wśród studentów PW

Aktualnie zajmujemy się:

 • szkoleniem studentów ze znajomości Regulaminu Studiów w PW,
 • promujemy wysoką jakość kształcenie przez uczestnictwo studentów w procesie ankietyzacji zajęć dydaktycznych,
 • współtworzymy Program Profesjonalnych Praktyk dla studentów PW,
 • zabiegamy o tworzenie nowych planów studiów według europejskiego standardu katalogów ECTS opisujących szczegółowo kierunki studiów i warunki nauczania,
 • aktywnie uczestniczymy w pracach Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia i komisjach programowych na wydziałach,
 • propagujemy wiedzę o ochronie własności intelektualnej, w tym także o możliwościach dostępu do licencji edukacyjnych na oprogramowanie,
 • współtworzymy platformę kursów i szkoleń wraz z Biurem Karier PW,
 • współtworzymy z Centrum Studiów Zaawansowanych dodatkową ofertę zajęć dydaktycznych,
 • prowadzimy szeroką działalność informacyjną nt. studiów oraz możliwości w Politechnice Warszawskiej

Praktyki studenckie

Dodane: 2011-06-27, przez Filip Szamborski   

Dla studentów wielu kierunków studiów w Politechnice Warszawskiej praktyki zawodowe są obowiązkowym elementem studiów zawartym w standardach nauczania. Dlaczego są aż tak ważne?

Dołączone pliki

Studia w Politechnice Warszawskiej to pierwszy krok do rozpoczęcia kariery zawodowej. Wiedza akademicka, ale również jej praktyczne wykorzystanie czyni nas – studentów Politechniki Warszawskiej, niezwykle wartościowymi na rynku pracy. To właśnie dlatego praktyka zawodowa odgrywa tak ważną rolę w trakcie toku studiów, a ponadto w przyszłości będzie naszym dodatkowym atutem w procesie rekrutacji do wymarzonej pracy.

Wiele firm przywiązuje ogromną wagę do rzeczywistych umiejętności przyszłego pracownika. Odbyte staże i praktyki zarówno krajowe jak i zagraniczne, niewątpliwie zwiększają wartość absolwentów Politechniki Warszawskiej w oczach pracodawców.

W dzisiejszych czas trzeba być konkurencyjnym na rynku pracy, ale jak to zrobić?

 

Na te i wiele innych pytań odpowie Poradnik Praktyk Studenkich
 

Mamy świadomość, że ciągła ewolucja rynku pracy, zmienia również charakter poszukiwanych przez nas praktyk. Dodatkowo, nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszelkich możliwych sytuacji, jakie mogą wystąpić w trakcie poszukiwania Waszych praktyk. Wy również możecie brać udział w bieżącym dostosowywaniu poradnika do potrzeb studentów. Dlatego nie wahajcie się zgłaszać swoich uwag, co do jego zawartości Przewodniczącemu Komisji Dydaktycznej SSPW (kd@samorzad.pw.edu.pl).

Od roku akademickiego 2008/2009 w Politechnice Warszawskiej zaczęły obowiązywać nowe przepisy regulujące zasady organizacji oraz odbywania praktyk:

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich, objętych programem I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.